Żubr znad Biebrzy wymiar: 80 x 100 cm rok: 2018

Żubr nie występuje tylko w puszczy. Uświadomił mi to rybak z Biebrzańskiego Parku Narodowego, który widząc jak maluje jego łódź zapragnął osobiście znaleźć się na obrazie.